Colonnade Atlasz COVID biztosítások

Utasbiztosítás külföldre utazóknak:

 • Biztosítottak körét kiterjesztettük - szerb és ukrán állampolgárok is lehetnek ezentúl Biztosítottak.
 • Rugalmasabban kezeljük a biztosításkötéseket:
  • eddig külföldről kötve biztosításunk nem volt érvényes – hosszabbítások kivételével – az új feltételekkel azonban külföldről is lehet majd érvényes biztosítást kötni, amennyiben azt előzetesen írásban leegyeztettük.  
  • a megújult feltételek alapján már nem szükséges, hogy a biztosított állandó lakhelye, illetve az ország, ahol érvényes egészségügyi ellátással rendelkezik azonos legyen. A biztosítás akkor is érvényes lesz, ha ezen feltételek két külön országban, de az Európai Unió, Szerbia vagy Ukrajna területén teljesülnek.

 

Milyen újdonságokkal bővül az ATLASZ Utasbiztosítás (BBP)?

 • Új fedezetként megjelenik a Fakultatív programok elmaradására szóló térítés, mely a biztosítási összeg erejéig megtéríti Ügyfeleinknek a betegség/baleset miatt igénybe nem vett programok költségét.
 • Új termékként bevezetjük a felmerült igényeknek eleget téve a Tanulóbérletet.  Ez a termék hasonló az éves bérlethez, de mindhárom termékváltozatunkban elérhető lesz kedvezményes áron, viszont legfeljebb 180 napos kint tartózkodásra nyújt majd fedezetet a maximum 30 éves Biztosítottaknak Európán belüli tanulmányaik során.
 • Új kiegészítő biztosításként köthető lesz ezentúl a szabadidős sportokra verseny esetén 70 éves korig a Kiegészítő Versenysport biztosítás.

Milyen további fejlesztések kerülnek még be az ATLASZ Utasbiztosításunkba (BBP)?

 • A megváltozott kárkifizetések mértékét figyelembe véve a biztosítási szolgáltatásaink limitjének a zömét megemeltük.
 • Idő előtti hazautazás szolgáltatásunk ezentúl minden módozatban elérhető lesz, illetve nem csak hozzátartozóval történt betegség/baleset esetén térít, hanem állandó lakhelyünkön történt, vagyont érintő kárnál is.
 • Mexikó a Világ 2 területi hatályhoz, a kerékpározás pedig a szabadidős sportok közé kerül át.
 • Megemeltük a kiegészítő gépjármű-biztosításunk életkor limitjét, így az eddigi 15 év helyett akár 18 éves autókra is köthető lesz a biztosítás.
 • BBP Plusz útlemondási sávjaink változnak, plusz a legfelső limitet is megemeltük, ezáltal a jövőben Biztosítottanként 2 millió Ft helyett már 2.5 millió Ft-ig vásárolhatnak Ügyfeleink útlemondásbiztosítást.

ATLASZ Fakultatív, ATLASZ Menetjegy és ATLASZ BBP Plusz kiegészítő útlemondási biztosításaink a következő fedezetekkel bővülnek, útlemondás esetén:

 • amennyiben a Biztosított elveszíti munkahelyét és emiatt kénytelen lemondani az utazást;
 • amennyiben a Biztosítottat bármely bíróság vagy hatóság tanúként idézi és a személyes jelenléte az utazás alatt esedékes;
 • amennyiben a Biztosított ellen házassági pert indítanak;
 • amennyiben a Biztosított kórházi várólistára kerül, a műtét nem sürgősségi, azonban a műtét az utazás időpontjára esik (ez a fedezet belekerül a Kalkulált útlemondás termékünkbe is).

Mindemellett kedvezően változnak a rokonsági fokozat nélkül együtt utazók lemondási feltételei is:

 • két fő együtt utazása esetén az egyik Biztosított bármely fedezeti okból kifolyó utazásképtelensége kiterjed a másikra – korábban csak betegség vagy baleseti kár volt;
 • 3 fős „patchwork” családok esetén ezentúl az útlemondás biztosítás mindenkire kiterjed.

Továbbá az ATLASZ Fakultatívprémium útlemondás biztosítás termékünk egy újabb fedezettel bővül, mely alapján a jövőben már a meghiúsult Üzleti út esetén megtéríti az Üzleti útra lefoglalt repülőjegy módosítási költségeket, az alábbi esetekben:

 

 • módosul az úti cél vagy időpont;
 • Biztosítottat áthelyezik, így módosul a kiindulási pont;
 • egyéb hivatalos eseményen kell részt vennie a Biztosítottnak, és nem tudják helyettesíteni;
 • időközben a Biztosított munkaviszonya megszűnik.

 

Baleset, betegség, poggyász biztosítás a világ összes országába 365 napig minden külföldre utazó magyar állampolgárnak.

Állampolgárságtól függetlenül, Biztosított lehet az a személy, aki a megkötés időpontjában legalább 6 hónapja állandó lakóhellyel rendelkezik Magyarországon vagy az Európai Unió (EU) valamelyik tagállamában, továbbá, rendelkezik a lakóhelye szerinti országban érvényes kötelező egészségbiztosítással. Magyarországon ál­landó lakhellyel nem rendelkező személyek legfeljebb 4 hónapos kockázatvi­selési időszakra köthetnek biztosítást. 

Útlemondási biztosítás/menetjegy biztosítás külföldre utazóknak:

ATLASZ Plusz termékek, ATLASZ Menetjegy Biztosítás, ATLASZ Kalkulált Útlemondás Biztosítás: Útlemondást tartalmazó fedezet kötésére az adott szolgáltatás lefoglalásától számított 3 naptári napon belül van lehetőség. Példa: 2023.02.14-én (hétfőn) lefoglalt utazásra 2023.02.17-ig (kedden, szerdán, csütörtökön) köthetők meg az Útlemondás Biztosítások.

ATLASZ Fakultatív Útlemondás Biztosítás: A többi termékünkkel ellentétben, e termék megkötésére a Biztosítottnak utólagosan is van lehetősége, azaz az utazás megkezdése előtti 15. napig.Példa: Egy 2023.02.14-én lefoglal egy utazást a 2023.06.20-06.30 közötti időszakra, akkor legkésőbb 2023.06.05-ig köthet ATLASZ Fakultatív Útlemondás Biztosítást.

Fontos: Amennyiben a Biztosított az ATLASZ Útlemondás Biztosítást nem az Utazás és/vagy a szállás lefoglalásával egy időben köti meg, ebben az esetben a Biztosító kockázatviselése a Szerződés kötését követő 3. nap 0. órájában kezdődik meg.

Ahogyan az a Biztosítási feltételeinkben is megtalálható, nem ke­rül levonásra az önrész a kárrendezéskor, ha az utas az Útlemondás Biztosítás megkötésével egyidejűleg, de legkésőbb még aznap az utazás teljes időtartamára ATLASZ Utasbiztosítást is köt

Kikre érvényes az útlemondás biztosítás?

 • Abban az esetben, ha 2 fő utazik együtt, mindkettő rendelkezik ATLASZ útlemondási biztosítással és valamelyikük megbetegszik, akkor mindketten utazásképtelennek minősülnek, rokoni kapcsolattól függetlenül. Abban az esetben viszont, ha a két főből az egyik fő hozzátartozója betegsége / balesete/ halálesete miatt válik utazásképtelenné, akkor csak arra az utasra vállalunk kockázatot, aki a családtag miatt vált utazásképtelenné.
 • Amennyiben 3 vagy annál több fős baráti társaság (nem áll fenn rokoni kapcsolat közöttük) utazik, mindannyian rendelkeznek ATLASZ útlemondási biztosítással és valamelyikük utazásképtelenné válik, akkor csak arra az egy főre vállalunk kockázatot, aki beteg lett / baleset érte.
 • Ha család utazik (pl. anya, apa, gyerek / gyerekek), mindenki rendelkezik ATLASZ útlemondási biztosítással és valamelyikük beteg lesz / baleset éri, vagy közeli hozzátartozójukkal (házastárs és házastárs egyenesági rokona és testvére, az egyenesági rokon és annak házastársa, a testvér és annak házastársa, az örökbefogadott, a mostoha‐ és a nevelt gyermek, az örökbefogadó‐, a mostoha‐ és a nevelőszülő és az élettárs) történik a káresemény, akkor természetesen a család minden tagja utazásképtelenné válik.
 • 3 generációs család esetén szabályzatunk hozzátartozót ír, ami tartalmazza a közeli hozzátartozót (házastárs, gyermekek, testvér) és az egyenesági rokonokat (szülő, nagyszülő, dédszülő, gyermek, unoka, dédunka) is, tehát a 3 generációs család együtt utazása esetén mindenkire fedezetet nyújtanak az útlemondási biztosításaink.
 • Távoli rokonok együtt utazása esetén (pl. unokatestvér, nagybácsi, nagynéni, keresztszülő, stb.) az utazásképtelen személlyel való rokonságot vizsgáljuk, azaz ha nem felel meg a törvény által meghatározott hozzátartozónak a vele együtt utazó (pl. az unokatestvére), akkor az ő részvételi díjára nem vonatkozik az útlemondási fedezet.

 

A biztosítás megkötéséhez vegye fel velünk a kapcsolatot:

ÉTK Print Utazási Iroda
9022 Győr, Dunakapu tér 1.
MKEH Engedély szám: RO1324/1995/2002
Tel.: 96/519-800, 519-801
Fax: 96/519-802
Mobil: 30/8535342
E-mail: info@etkprint.hu

 

 

 

 

A Colonnade Biztosító Ügyfelei részére a kialakult helyzetre tekintettel a lehető legmegfelelőbb biztosítási fedezetet biztosító szerződéseket a biztosítási feltétek rendelkezéseitől eltérően az alábbiak szerint köthetőek meg:

 • A piros kategóriába sorolt országok közül a korábban terrorveszély, polgárháborús helyzet, általánosan rossz közbiztonság miatt utazásra nem javasolt országokba történő utazásokkal kapcsolatban megkötött biztosítási szerződések érvénytelenek, összhangban a hatályos kormányrendelet és biztosítási feltételek rendelkezései szerint.
 • Ellenben a kizárólag SARS-CoV-2 járvány miatt utazásra nem javasolt desztinációk tekintetében a biztosítási feltételektől eltérően a biztosítási fedezet ÉRVÉNYES.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a megkötött utasbiztosítási szerződés nem nyújt fedezetet a megbetegedés nélküli járványügyi intézkedésekre, így különös tekintettel az adott desztináció, vagy honosság szerinti ország előírásai szerinti tesztek költségére, az ilyen módon elrendelt karantén, tervezettől eltérő hazautazással kapcsolatos többletköltségeire.

 

A Colonnade Biztosító folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos nemzetközi történéseket, és ügyfelei biztonsága érdekében kiemelten foglalkozik a témában érkező információkérések megválaszolásával. A leggyakrabban ismételt kérdéseket kibővítettük, és az alábbi válaszokat adjuk tájékoztatásként.

 

Kérdés: Válasz*: Vonatkozó termékek:
1. Az országos tisztifőorvos járványügyi kockázat alapján piros és sárga kategóriába sorolt országokból történő hazatéréskor felmerülő költségeket fedezi-e a biztosító? ➢   A Colonnade utasbiztosításai a hazaérkezéskor felmerülő COVID megbetegedéssel kapcsolatos vagy járulékos költségekre NEM nyújtanak fedezetet, azok nem tartoznak a Biztosítási események közé.

➢   Az országok besorolási listájáról információt a Konzuli Szolgálat oldalán itt találhat: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/besorolasok
✓  Egyéni utasbiztosítások
✓ BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
 TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
2. Érvényes-e az utasbiztosításom az utazásra nem javasolt országok területén? ➢   A piros kategóriába sorolt országok közül atermészeti katasztrófa, terrorveszély, polgárháborús helyzet, általánosan rossz közbiztonság miatt utazásra nem javasolt országokba történő utazásokkal kapcsolatban megkötött biztosítási szerződések érvénytelenek, összhangban a hatályos kormányrendelet és biztosítási feltételek rendelkezései szerint. Ellenben a kizárólag SARS-CoV-2 járvány miatt utazásra nem javasolt desztinációk tekintetében a biztosítási feltételektől eltérően a biztosítási fedezet ÉRVÉNYES.

➢   A sárga jelzésű országokban érvényes az ATLASZ utasbiztosítás, de fokozott elővigyázatosság szükséges a beutazóktól.

➢   Az utazási célország vírushelyzetben hozott rendelkezéseiről, illetve magyar állampolgárok beutazási lehetőségeiről információ a Konzuli Szolgálat weboldalán (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/) és a „Konzinfo Utazom” mobilapplikáció felületén található.
✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
3. Ha az utazás során utazásra nem javasolt országokon és térségeken csak átutazok, ott és abban az időszakban fedez-e a biztosítás? ➢   A természeti katasztrófa, terrorveszély, polgárháborús helyzet, általánosan rossz közbiztonság miatt piros színnel jelölt, azaz utazásra nem javasolt országokban és térségekben NEM érvényes az utasbiztosítás még akkor sem, ha a Biztosított mindössze átutazás céljából tartózkodik ott. ✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
4. Az utazás megkezdése után kerül az adott ország természeti katasztrófa, terrorveszély, polgárháborús helyzet, általánosan rossz közbiztonság miatt piros, vagyis utazásra nem javasolt országokok és térségek közé – továbbra is fedez a biztosításom? ➢   IGEN – Ha az indulás időpontjában (útlemondás fedezet esetén a kockázatviselés kezdetén, útlemondást nem tartalmazó biztosítás esetén az utazás vagy a kockázatviselés megkezdésének első napján) a célország még nem tartozik a természeti katasztrófa, terrorveszély, polgárháborús helyzet, általánosan rossz közbiztonság miatt piros, utazásra nem javasolt országok, térségek közé, úgy Biztosítottunk hazaérkezéséig, illetve a Biztosítási kötvényen szereplő időpontig biztosítási védelmet élvez. ✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
5. Ha Magyarország külügyekért felelős minisztériuma természeti katasztrófa, terrorveszély, polgárháborús helyzet, általánosan rossz közbiztonság miatt utazásra nem javasolt térségnek, országnak minősíti az érintett desztinációmat, tarthatok-e igényt a lemondási költségek megtérítésére? ➢   NEM térítjük a költségeket, mivel ha Magyarország külügyekért felelős minisztériuma természeti katasztrófa, terrorveszély, polgárháborús helyzet, általánosan rossz közbiztonság miatt utazásra nem javasolt országnak vagy térségnek minősíti a desztinációt, úgy útlemondás biztosításaink a mindenkor érvényes szerződési feltételek értelmében NEM nyújtanak fedezetet. ✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
6. Ha most foglalok egy nyári utazást útlemondás biztosítással, és az utazás tervezett megkezdése idején az úticélom országa lezárja a határokat és nem utazhatok be, igényelhetem-e a biztosítótól az útlemondással járó költségek megtérítését? ➢   NEM térítjük a költségeket, mútlemondás biztosításaink a mindenkor érvényes szerződési feltételek értelmében NEM nyújtanak fedezetet. ✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
7. Mi történik akkor, ha a Biztosított a koronavírus terjedése miatti félelemből úgy dönt, lemondja vagy megszakítja utazását? ➢   A Colonnade Biztosító ahogy eddig is, továbbra sem fedezi a félelem okán, illetve saját döntésből kifolyólag történő útlemondásokat, utazásmegszakításokat. ✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
8. Igénybe vehető-e az éjjel-nappal hívható ATLASZ Assistance segélyszolgálat piros és sárga besorolású országban? ➢   Amennyiben a fenti kérdések alapján a Biztosított rendelkezik érvényes utasbiztosítással az adott országban, úgy a mindenkor érvényes szerződési feltételeknek megfelelően, az ATLASZ Assistance szolgáltatása igénybevehető. ✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
9. Ha kinntartózkodás során az adott ország lezárja határait, fedezi-e a biztosító az utazásmegszakítás, illetve a korábbi hazautazás többletköltségeit? ➢   Az ilyen rendkívüli helyzet kapcsán felmerülő többletköltségeket NEM téríti a Colonnade ✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
10. Kiterjed-e az útlemondás biztosításom arra az esetre, ha a koronavírus veszélye miatt nem szeretnék elutazni? ➢   Az útlemondás szolgáltatások fedezetei NEM terjednek ki ki a koronavírustól való félelemre hivatkozott útlemondásokra. ✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
11. Mi történik, ha a légitársaság a koronavírusra hivatkozva törli a járatomat? ➢   Az utasbiztosítások és útlemondás biztosítások fedezetei NEM terjednek ki a koronavírusra hivatkozott járattörlésekre. ✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
✓  Expatriate Care: Tartós kiküldöttek egészségbiztosítása
12. A COVID megbetegedés miatti útlemondást fedezi-e a biztosító? ➢   IGEN, fedezzük aabban az esetben, ha a SARS-CoV-2 fertőzöttséget orvosilag validált PCR (vagy egyéb Magyarországon forgalomban lévő antigén) teszttel igazolja az ügyfél.

➢   Igazolt SARS-CoV-2 fertőzöttség esetén a Biztosító az elutazást megelőző 48 órán belüli lemondás esetén is térít.
✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
13. Ha utazás közben megfertőződöm a koronavírussal, fizeti-e a biztosító az ezzel kapcsolatban keletkező külföldi orvosi kezelési költségeket és szolgáltatásokat? ➢   IGEN, abban az esetben, ha az utazás (így a biztosító kockázatviselése) már akkor megkezdődik, mielőtt Magyarország külügyekért felelős minisztériuma természeti katasztrófa, terrorveszély, polgárháborús helyzet, általánosan rossz közbiztonság miatt utazásra nem javasolt országnak vagy térségnek minősítené a desztinációt. Erről információt a Konzuli Szolgálat weboldalán és a „Konzinfo Utazom” mobilapplikáció felületén talál.

➢   Amennyiben Magyarország külügyekért felelős minisztériuma az utazás megkezdése előtt természeti katasztrófa, terrorveszély, polgárháborús helyzet, általánosan rossz közbiztonság miatt utazásra nem javasolt országnak vagy térségnek minősíti a desztinációt, úgy utasbiztosításaink a mindenkor érvényes utasbiztosítási szerződési feltételek értelmében NEM nyújtanak fedezetet.
✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
✓  Expatriate Care: Tartós kiküldöttek egészségbiztosítása
14. Ha külföldi tartózkodásom alatt PCR tesztet kell csináltatnom, téríti -e ennek költségeit a Biztosító? ➢   Az ATLASZ utasbiztosítás szerződési feltételei kiterjednek a COVID-19 okozta megbetegedésre és ennek következtében felmerülő teszt költségeire, azonban járulékos költségekre (különös tekintettel adott desztináció, vagy honosság szerinti ország előírásai szerinti tesztek költségére) nem terjed ki a Biztosító kockázatvállalása. ✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
15. Orvosi dokumentációval igazolt COVID megbetegedés miatt elrendelt karantén költségeit fizeti a biztosító? ➢   Orvosilag validált , PCR pozitív teszttel igazolt SARS-CoV-2 fertőzöttség miatti karanténba kerülés során, utasbiztosításaink a mindenkor érvényes utasbiztosítási szerződési feltételek szerint nyújtanak fedezetet – pl.: orvosi és kórházi ellátás költségei, többlet útiköltségek, asszisztencia szolgálatunk segítsége ✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
16. Ha elutazom, és karanténba kerülök, meddig érvényes az utasbiztosításom? ➢   Amennyiben karanténba kerül és a karantén időtartama alatt az utasbiztosításának kockázatviselési időtartama lejár, a Colonnade egyedi elbírálás alapján lehetőséget nyújt utasbiztosításának meghosszabbítására.

➢   Ilyen esetben kérjük vegye fel a kapcsolatot és jelezze igényét az ATLASZ Assistance segélyszolgálat elérhetőségein:
Tel.: +36-1/460-1500
E-mail: assistance@colonnade.hu

➢   BTA/TRUCK/WTC biztosítások esetében amennyiben a karanténba kerülésből adódóan az egyszeri kinntartózkodás időtartama meghaladná a 180 napot, úgy kérjük, jelezze felénk az alábbi elérhetőségen:
E-mail: csoportos@colonnade.hu
✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
17. Ha külföldön karanténba kerülök, számíthatok-e a tovább-, illetve hazautazásomat érintő járatom átfoglalásából/törléséből eredő költségek megtérítésére? ➢   A karanténba helyezés önmagában nem minősül biztosítási eseménynek. A járatok átfoglalásából/törléséből adódó többletköltségeket a biztosító csak abban az esetben téríti meg, ha a szerződési feltételekben meghatározott szolgáltatások alapján (pl.: koronavírus általi megbetegedés) a biztosított jogosult arra. ✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
✓  Expatriate Care: Tartós kiküldöttek egészségbiztosítása
18. Ha külföldön karanténba kerülök, fizeti-e számomra a biztosító a szállás és étkezés, illetve az előre befizetett, de igénybe nem vett szolgáltatások, az átfoglalt járatom törlésének költségeit? ➢   A karanténba helyezés önmagában nem minősül biztosítási eseménynek, így az ebből adódó többletköltségeket a biztosító csak abban az esetben téríti, ha a szerződési feltételekben meghatározott szolgáltatások alapján (pl.: koronavírus általi megbetegedés) a biztosított jogosult arra, és azokat a helyi hatóságok a biztosítottra terhelik. ✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
✓  Expatriate Care: Tartós kiküldöttek egészségbiztosítása
19. Ha elállok az utazási szerződéstől, visszamondhatom-e az utasbiztosításomat, és visszakapom-e az árát? ➢   IGEN, az utasbiztosítási termék a kockázatviselés megkezdéséig törölhető, ebben az esetben a biztosításkötési díj egészét visszatérítjük.

➢   Útlemondási fedezetet tartalmazó biztosítási termék díját, csak abban az esetben térítjük vissza, ha a kockázatviselés közben a desztinációt a külügy természeti katasztrófa, terrorveszély, polgárháborús helyzet, általánosan rossz közbiztonság miatt az utazásra nem javasolt térségek vagy országok közé sorolja, erről információt továbbra is a Konzuli Szolgálat weboldalán és a „Konzinfo Utazom” mobilapplikáció felületén talál.

➢   keretnapos utasbiztosítási termék esetén a meghiúsult utazás nem minősül utasnap felhasználásnak.
✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
20. Fizeti-e a biztosító a koronavírus következtében elhunyt biztosított hazaszállítási költségeit? ➢   IGEN, abban az esetben, ha az utazás (így a biztosító kockázatviselése) már akkor megkezdődik, mielőtt Magyarország külügyekért felelős minisztériuma terrorveszély, polgárháborús helyzet, általánosan rossz közbiztonság miatt utazásra nem javasolt országnak vagy térségnek minősítené a desztinációt.

➢   Erről információt a Konzuli Szolgálat weboldalán és a „Konzinfo Utazom” mobilapplikáció felületén talál.

➢   Amennyiben Magyarország külügyekért felelős minisztériuma az utazás megkezdése előtt, terrorveszély, polgárháborús helyzet, általánosan rossz közbiztonság miatt utazásra nem javasolt országnak vagy térségnek minősíti a desztinációt, úgy utasbiztosításaink a mindenkor érvényes utasbiztosítási szerződési feltételek értelmében NEM nyújtanak fedezetet.
✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
✓  Expatriate Care: Tartós kiküldöttek egészségbiztosítása
21. Fedezetet nyújtanak-e az ATLASZ útlemondási biztosítások arra az esetre, ha a fogadó ország kötelezővé teszi a beutazáshoz a COVID-19 elleni védőoltást és annak hiányában nem tudok utazni? ➢   Az útlemondás szolgáltatások fedezetei NEM terjednek ki a COVID-19 védőoltás hiányában meghiúsult útlemondásokra.
 
✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet
22. Ha az utas külföldön orvosi dokumentációval igazolt COVID megbetegedés esetén karanténba vagy kórházba kerül és kényszerűen kint kell maradnia, akkor az utastárs pluszköltségeit téríti-e a biztosítás? ➢   Orvosilag validált, PCR pozitív teszttel igazolt SARS-CoV-2 fertőzöttség miatti karanténba kerülés során, utasbiztosításaink a mindenkor érvényes utasbiztosítási szerződési feltételek szerint nyújtanak fedezetet abban az esetben, amennyiben a Biztosítottat orvosilag tanácsos, hogy visszautazása során egy személy kísérje. ✓  Egyéni utasbiztosítások
✓  BTA: Csoportos keretnapos üzleti utasbiztosítás
✓  TRUCK: Utasbiztosítási bérlet fuvarozók részére
✓  WBC: Nemzetközi utasbiztosítási bérlet

 

A Colonnade biztosító termékismertetőinek elérhetősége:

ATLASZ Utasbiztosítás - https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/65b2eb68-cf8e-0106-94e7-7fcbfbaa6c5e/9e4c691f-e6d1-4cbb-b076-75ab066bf164/ATLASZ_Utasbiztositas-HU-LAK-UI-ATLU-240503.pdf

ATLASZ Kalkulált Útlemondás Biztosítás - https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/65b2eb68-cf8e-0106-94e7-7fcbfbaa6c5e/f3985812-2364-4b42-adb1-25d24f6b6b88/ATLASZ_Kalkulalt_Utlemondas_Biztositas-HU-LAK-UI-KAL-240503.pdf

ATLASZ Kalkulált Útlemondás Biztosítás – Nyilatkozat - https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/65b2eb68-cf8e-0106-94e7-7fcbfbaa6c5e/400d9bee-f721-4111-8d68-990ad19b6a89/Atlasz%20Kalkul%C3%A1lt%20%C3%BAtlemond%C3%A1s%20nyilatkozat%2020240503.pdf

ATLASZ Fakultatív Útlemondás Biztosítás - https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/65b2eb68-cf8e-0106-94e7-7fcbfbaa6c5e/556104ad-bc2f-44c4-8a21-a82f310613ec/ATLASZ_Fakultativ_Utlemondas_Biztos%C3%ADtas-HU-LAK-UI-FAK-240503.pdf

ATLASZ Menetjegy Biztosítás - https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/65b2eb68-cf8e-0106-94e7-7fcbfbaa6c5e/a6be3539-7c0d-423a-90e1-0590884ad217/ATLASZ_Menetjegy_Biztositas-HU-LAK-UI-MEN-240503.pdf

ATLASZ Szórólap: https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/65b2eb68-cf8e-0106-94e7-7fcbfbaa6c5e/bb5f876c-e05f-4767-b9ed-61b5dd56aa88/ATLASZ_Utasbiztositas_szorolap_240503.pdf

ATLASZ Díjtáblázat: https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/65b2eb68-cf8e-0106-94e7-7fcbfbaa6c5e/e89c7569-3dd3-449f-b6a5-a998854d575e/Atlasz_Dijt%C3%A1blazat_20240503.pdf

 

Mi a teendő, ha egy utasnak kára keletkezett?

Útlemondási kárigény esetén a Biztosított a kár enyhítése érdekében köteles a lehető legrövidebb időn – de legfeljebb 2 munkanapon – belül bejelenteni a Biztosítási eseményt a Biztosító, valamint az Utazási szolgáltató felé.

A kárbejelentés elvégezhető elektronikusan a https://onlinekarbejelentes.colonnade.hu/ weboldalon, e-mailben pedig az utaskar@colonnade.hu email címen.

A kárbejelentő nyomtatvány letölthető a weboldalunkról: https://colonnade.hu/letoltheto-dokumentumok/

A kárbejelentő nyomtatványt, valamint annak mellékleteit postai úton az alábbi címre kell küldeni: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Kárrendezés 1426 Budapest, Pf.: 153.

Ha az utast külföldön éri káresemény, a lehető legrövidebb időn – de legfeljebb 2 munkanapon – belül köteles bejelenteni a Biztosítási eseményt az ATLASZ Assistance segélyszolgálatnak az éjjel-nappal hívható 06-1-460-1500 telefonszámon, vagy az assistance@colonnade.huemail címen.

 

TIPPEK, TANÁCSOK:

 1. Kövesse a Konzuli Szolgálat weboldalát!
 2. Utazás előtt regisztráljon a Konzuli Szolgálat weboldalán!
 3. Tartsa be az alapvető higiéniai utasításokat!
 4. Ha utazását a koronavírus járványra hivatkozva mondja le, javasoljuk, hogy keresse fel azokat a szolgáltatókat (légitársaság, utazási iroda, szálláshely, stb.), amelyeknél utazását szervezte.

 

Utasbiztosítások kárrendezése:

Éjjel-nappal hívható ATLASZ Assistance segélyvonalunk:

Tel.: +36-1/460-1500

Fax: +36-1/460-1515

E-mail: assistance@colonnade.hu

Külföldről helyi tarifával hívható telefonszámaink:

Amerikai Egyesült Államok: + 1 (888) 4480062

Oroszország: + 7 (800) 7079202

Tájékoztatjuk, hogy az ATLASZ Assistance segélyvonalunkon keresztül kizárólag a külföldi utazás alatt bekövetkezett utasbiztosítási káreseményekkel kapcsolatban tudunk rendelkezésére állni. Minden más jellegű biztosítás esetében kérjük, használja lenti elérhetőségeinket.

Útlemondás-biztosítások, poggyászkárok bejelentése, belföldi utasbiztosítások kárrendezése:

Tel.: Tel.: +36-1/460-1400

E-mail: utaskar@colonnade.hu

Lakás, baleset, betegség biztosítások kárrendezése:

Tel.: Tel.: +36-1/460-1400

E-mail: karrendezes@colonnade.hu

Vállalati biztosítások kárrendezése:

Tel.: Tel.: +36-1/460-1400

E-mail: vagyonkar@colonnade.hu