ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ÉTK PRINT KFT. ÁLTAL SZERVEZETT KÜLFÖLDI UTAZÁSOKRA

 

Az Étk Print Kft. (székhely: 9022 Győr, Dunakapu tér 1., telefonszám: +36 96 519 800 faxszám:+36 96 519 802, adószám:10666869-2-08, bankszámlaszám:17600035-00269375-00200004, MKEH bejegyzési szám:RO1324/1995/2002., vagyoni biztosíték: Colonnade Insurance SA Magyarországi Fióktelepe)

 

1. Irányadó jogszabályok

Az Étk Print Kft. által szervezett külföldi utazásokra a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről szóló rendelkezései (Ptk. 6:254. §), különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet és az utazásszervező és a közvetítő tevékenységről szóló 473/2017 (XII.28.) Kormányrendelet, valamint a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

2. Az utazási szerződés létrejötte

Az utazási szerződés a megrendelő(k)/Utas és az Étk Print Kft. között az utazási szerződés aláírásával, az előleg megfizetésével és a visszaigazolás kézhez vételével jön létre. Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell minden a szerződés létrejöttéhez szükséges nyilatkozatot. Ha a megrendelő nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor (jelentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az Étk Print Kft.-nek a megrendelő (megbízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét – legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót a megbízónak haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó – az Étk Print Kft.-t ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben az Étk Print Kft. a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt kifejezetten csak feltételesen fogadja el, úgy az utazási szerződés létrejön, azonban ilyen esetben az Étk Print Kft. a szerződést követő 10 napon belül – amennyiben az utazás megkezdéséig hátralevő idő ennél kevesebb, 2 napon belül – indokolás nélkül elállhat azzal, hogy köteles a már befizetett előleget visszafizetni.

 

3. Az utazási szerződés tartalma

3.1 Az utazási szerződésnek a következőket kell tartalmaznia: a) az Étk Print Kft. , továbbá - ha az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést utazásközvetítő útján kötik meg - az utazásközvetítő, valamint - ha rendelkezik ilyennel - az Étk Print Kft. helyi képviselőjének nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail-címét, továbbá faxszámát, b) az Étk Print Kft. -nek, az utazásközvetítőnek, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utevr.) szerinti nyilvántartásba vételi számát, c) annak megjelölését, hogy a közreműködő személy utazásszervezőként vagy utazásközvetítőként jár el, d) az utas családi és utónevét és lakcímét, továbbá - amennyiben szükséges - elektronikus levelezési címét, e) az utas által megrendelt szolgáltatást, f) a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, g) a szolgáltatást nyújtó megjelölését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét, h) az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, továbbá megfizetésének feltételeit, rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére, illetve a számítási módjára vonatkozó tájékoztatást, i) a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját (a továbbiakban: részvételi díj) forintban meghatározva, j) a részvételi díjon túlmenően külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, kikötői illeték, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, valamint annak megjelölését, hogy milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utasnak kell fizetnie, k) annak a biztosítónak vagy pénzügyi intézménynek a megnevezését, elérhetőségét, címét, amellyel az Étk Print Kft. , az Utevr.-ben előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött, l) figyelemfelhívást arra, hogy az utas az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását a 10. § (2) bekezdésben foglaltak szerint köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, valamint m) ha az Étk Print Kft. közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály megjelölésével.

3.2. Az utazási szolgáltatások és díjak: a) az üdülőprogramok díjai az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák: a programoknál megadott időtartamú szállást, a megrendelt ellátást, a közlekedés költségét (kivéve, ha az Étk Print Kft. jelzi, hogy az ár nem tartalmazza a közlekedés költségét), a transzfert a külföldi repülőtérről a szálláshelyre és vissza (kivéve, ha az Étk Print Kft. jelzi, hogy az ár nem tartalmazza a transzfer költségét. Az Étk Print Kft. a szállodaváltoztatás jogát azonos kategórián belül fenntartja. b) szobák: a kétágyas szállodai szobák általában pótágyazhatóak, a harmadik ágy pótágy, melyhez külön olvasólámpa nem tartozik. Lehetőség van egyágyas szoba foglalására is felár ellenében, az egyágyas szobák – a magasabb ár ellenére – kisméretűek. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a szobákat érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni, az elutazás napján 10 óráig el kell hagyni. c) ellátás: kontinentális reggeli: egy péksütemény vagy kenyér, egy-egy dzsem, minivaj, kávé vagy tea. Büféreggeli, -ebéd, -vacsora: önkiszolgálás svédasztalos rendszerben – tartalma, választéka és minősége a szálloda kategóriájától és a helyi szokásoktól függ. Félpanzió: reggeli és vacsora. Teljes panzió: reggeli, ebéd és vacsora. All inclusive ellátás: reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, valamint napközben a snack-bár választéka és korlátlan mennyiségű ásványvíz, üdítőital, bor, sör, helyi alkoholos ital, kávé és tea áll rendelkezésre. Ultra all inclusive ellátás: teljes ellátás büférendszerben, minden étkezés: reggeli, késői reggeli, ebéd, snack, vacsora, fagylalt, valamint az italfogyasztás (helyi és import alkoholos és alkoholmentes italok) ingyenesek. Egyes import italok és a friss gyümölcslevek térítés ellenében kaphatók. Az all inclusive ellátást biztosító szállodákban az utasok általában egy karszalagot kapnak, mely feljogosít az ingyenes szolgáltatások igénybevételére. Érkezési és elutazás napokon a repülőgép érkezési-indulási időpontja miatt előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem teljes mértékben vehetők igénybe. d) repülőgép: az utazás minden esetben turistaosztályon történik. Menetrend szerinti repülőjáratokon lehetőség van felár fizetése ellenében magasabb osztályú helyfoglalásra. A repülőjáratok menetrendjét a légitársaság határozza meg. A légitársaság a menetrend és az útvonal változtatás jogát fenntartják. A pontos indulási és érkezési időpontokat az indulás előtt átadott úti okmányok tartalmazzák. Az utazás első és utolsó napja utazási napnak számít, nem lehet teljes nyaralási napnak tekinteni. e) transzferek: külföldön a repülőterek és a szálláshelyek között – az autóbuszos transzferek csoportosak, így útvonalaik a katalógusban szereplő szállodákat érintik, ahol az utasok tartózkodnak. A szállodáknál az utasok ki- és beszállásakor kisebb várakozások előfordulhatnak.

 

4. Úti okmányok beszerzése

A kiutazáshoz érvényes világútlevél beszerzéséről a megrendelő gondoskodik. Az ennek hiányából eredő összes kárért és költségért az Étk Print Kft. felelősséget nem vállal. Amennyiben az Étk Print Kft. az utazási szerződés megkötésekor vállalja, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az Étk Print Kft. szerzi be és tájékoztatja a megrendelőt, az őt terhelő adatszolgáltatási határidőkről. A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő költségeiért a megrendelő tartozik felelősséggel. A megrendelő útlevelének a hazaérkezést követően még hat hónapig érvényesnek kell lennie. A vízumköteles országoknál a vízum díja az árlistában van feltüntetve. A vízumbeszerzés feltételeiről az Étk Print Kft. irodái adnak felvilágosítást.

 

5. Biztosítás

Ha a megrendelő az Étk Print Kft. közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, valamint ha az Étk Print Kft. a megrendelő javára szóló utazási biztosítást kötött, az Étk Print Kft. köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg a megrendelőnek átadni.

 

6. A megrendelő által fizetendő teljes díj

A megrendelő által fizetendő teljes díj – eltérő kikötés hiányában - magában foglalja a megrendelő által igénybe vett szolgáltatások díját, amely magában foglalja a szervezési és eljárási díjat is, továbbá a külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, kikötői díj, repülőtéri illeték, a helyszínen fizetendő adók és illetékek) forintban meghatározott összegét.

 

7. A megrendelő által fizetendő teljes díj befizetésének határideje

Az utazási szerződés megkötésekor a megrendelő az általa fizetendő részvételi díj legfeljebb 40%-át – kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az Étk Print Kft.-re – köteles megfizetni. A megrendelő által fizetendő teljes díj fennmaradó összegének megfizetésére a megrendelő az utazás megkezdése előtti 30. napig köteles. Az egyedi szerződésben megadott fizetési határidő azonban nem lehet korábban, mint az utazás megkezdése előtti 30. nap, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Amennyiben a megadott időpontig a megrendelő nem egyenlíti ki a teljes fizetendő díjat, az Étk Print Kft. külön értesítés nélkül elállhat az utazási szerződéstől. A megrendelő ez esetben köteles az Étk Print Kft.-nek a jelen Általános Szerződési Feltételek 8. pontjában rögzített kötbért – az ott szabályozott módon és mértékben – az Étk Print Kft. írásbeli felhívására megfizetni. Az Étk Print Kft. a megrendelő által fizetendő teljes díj befizetése ellenében „részvételi jegyet” ad át a megrendelőnek, melyet a társasutazás megkezdése előtt az Étk Print Kft. megbízottjának be kell mutatni, ellenkező esetben a megrendelő az utazáson nem vehet részt. Társasutazás során a megrendelő a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel vehet igénybe.

 

8. A megrendelő által fizetendő kötbér

Ha a megrendelő az utazás megkezdése előtti 60. napon belül utazását lemondja, vagy egyéb nem az Étk Print Kft.-nek felróható okból nem vesz részt az utazáson, az alábbi kötbért tartozik megfizetni: 60–36. nap esetén: a részvételi díj 10%-a; 35–15. nap esetén: a részvételi díj 40%-a; 14–4. nap esetén: a részvételi díj 70%-a; 3 napon belüli lemondás esetén, illetve lemondás nem közlése esetén a részvételi díj 100%-a. A részvételi díjhoz hozzászámítandó a megrendelt fakultatív programok díja is. Az Étk Print Kft. jogosult az őt megillető fenti összegeket a megrendelő által bármilyen jogcímen megfizetett pénzösszegből történő levonásra és megtartásra. Amennyiben a megrendelő által befizetett összeg nagyobb, mint az Étk Print Kft.-t megillető kötbér, úgy az összeg a megrendelőnek haladéktalanul visszajár. Amennyiben a megrendelő által befizetett összeg nem fedezi az Étk Print Kft.-t megillető összeget, úgy a különbözetet a megrendelő a lemondás közlésétől, illetve a közlés elmaradása esetén az igénybe nem vett utazás megkezdésének időpontjától számított 5 napon belül köteles megfizetni. Ha azonban a megrendelőt saját hibájából az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások forint ellenértékére tarthat igényt. A megrendelő a részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és az Étk Print Kft. szervezési díjának visszatérítését nem követelheti. Ha a megrendelő saját hibájából az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt a megrendelőnek ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a 8. pont szerinti kötbért tartozik megfizetni.

 

9. A megrendelő által fizetendő teljes díj módosítása

Az Étk Print Kft. az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal a részvételi díjat felemelheti az alábbi okokból: Az utas által az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj egyoldalúan nem emelhető, kivéve, ha a díjemelés lehetőségéről a jelen Általános Szerződési Feltételek úgy rendelkeznek. A díj emelésére kizárólag: a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei, b) az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, kikötői illeték, repülőtéri illeték), vagy c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt kerülhet sor. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell. A díj emelésére - annak mértékétől függetlenül - kizárólag akkor kerülhet sor, ha az utazásszervező erről legkésőbb húsz nappal az utazási szolgáltatás megkezdése előtt értesíti az utast. Az utazásszervezőnek a díjemelésről való tájékoztatást tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával, illetve a számítások feltüntetésével, világos és közérthető módon kell megadnia.

 

10. Engedményezés

Az utas haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti utazási szolgáltatás megkezdését megelőző öt napon belül, utazási csomag megkezdése előtt legalább hét nappal köteles tájékoztatni az Étk Print Kft.-t, az utazásközvetítőt arról, ha az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő személyre átruházta.

 

11. A szerződés módosításának kezdeményezése a megrendelő részéről

Ha a megrendelő az utazási szerződés egyes elemeinek (név, szállásfoglalás, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezdeményezi, a megrendelő köteles az Étk Print Kft. módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. A felmerülő költség 2.000 Ft módosításonként. Az utazási szerződés lényeges elemeinek – mint úti cél, időpont, utasok létszámának csökkenése – módosítására a megrendelő részéről tett kezdeményezést – függetlenül a megrendelő által használt elnevezéstől – az Étk Print Kft. az eredeti szerződéstől való elállásnak tekinti. Az Étk Print Kft. a megrendelő által szándékolt új szerződést csak a jelen Általános Szerződési Feltételek felmondásra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével, és mint új szerződést köti meg.

 

12. A megrendelő felmondási joga

Az utas az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően, a szerződést bármikor felmondhatja. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben az utas felmondása esetére bánatpénz köthető ki, melynek mértéke a részvételi díj összegét nem haladhatja meg. Ha az Étk Print Kft. az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés lényeges feltételét az utazás megkezdése előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani - különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja - köteles erről az utast haladéktalanul tájékoztatni. Az utas választása szerint: a) bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést, vagy b) ha a változtatásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt elfogadja, a felek módosítják az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést. Az utas a döntéséről köteles az Étk Print Kft.-t haladéktalanul tájékoztatni. Ha az Étk Print Kft. nem az utas érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, ideértve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy b) ha az Étk Print Kft. az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Étk Print Kft. köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

 

13. Az Étk Print Kft. felmondási joga

Az Étk Print Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal mondhatja fel az utazási szerződést. Ha az Étk Print Kft. nem a megrendelő érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, a) a megrendelő az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Étk Print Kft.-nek lehetősége van, b) ha az Étk Print Kft. a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy a megrendelő a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Étk Print Kft. a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére köteles. Ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Étk Print Kft. köteles a díjkülönbözetet a megrendelőnek megtéríteni. Ha az Étk Print Kft. nem a megrendelő érdekkörében felmerült okból mondja fel az utazási szerződést, a jelen pontban meghatározottakon túlmenően köteles a megrendelőnek a felmondás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve, ha a) az Étk Print Kft. felmondására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható és a szerződéskötés időpontjában előre nem látható külső körülmény miatt – ide nem értve valamely személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, vagy b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az Étk Print Kft. felmondásáról a megrendelőt írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

 

14. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése

14.1. Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az Étk Print Kft. felel, függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatások teljesítésére ő maga, vagy más utazási szolgáltató köteles. Ha az Étk Print Kft. a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatási díjat (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. Az Étk Print Kft. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha a megrendelő az utazási szolgáltatást, vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Ha az utazás megkezdését követően az Étk Print Kft. az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azt más megfelelő, hasonló minőségű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha az Étk Print Kft. ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, az Étk Print Kft. - ha az utas erre igényt tart - gondoskodik az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, a célországban található más viszszaérkezési helyre történő szállításáról, e költségek viseléséről, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díj visszafizetéséről. Az utas az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az utas felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az Étk Print Kft.-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolta - az utas az Étk Print Kft.-t, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést megkötötte. Ha az Étk Print Kft. nem orvosolja a szerződésszegést az utas által megállapított ésszerű határidőn belül, az utas ezt maga is megteheti és kérheti a szükséges kiadásai megtérítését. Az utas határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha az Étk Print Kft. azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség. 14.2. Ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe vevő megrendelők létszáma eléri a tizenöt főt, az Étk Print Kft. köteles gondoskodni arról, hogy a csoportot külföldön a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje. Nem kell idegenvezetésre jogosult csoportkísérőt biztosítani, ha a csoport tagjai erre nem tartanak igényt. Ha az utazást külön járati autóbusszal bonyolítják le, az Étk Print Kft. felel azért, hogy a külön jogszabályban előírt iratok (pl. utas jegyzék) az autóbusz vezetőjének rendelkezésére álljanak. 14.3. Kártérítés Az Étk Print Kft. felel az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszegéséből eredő károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés a) az utasnak róható fel, b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a szerződésszegést az Étk Print Kft. ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be. A b) és c) pont esetén az Étk Print Kft. , utazásközvetítő köteles az utassal együttműködni és részére segítséget nyújtani, ha nehéz helyzetbe kerül. 14.4. Az Étk Print Kft. és a megrendelő kifejezetten megállapodnak abban, és a megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával tudomásul veszi, hogy Étk Print Kft.-nek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének háromszorosában maximált. A korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott kárra. Az Étk Print Kft. a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Ha a Megrendelő az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.

 

15. Az utazási csomag igénybevételére irányuló utazási szerződéssel kapcsolatos külön rendelkezések

Az Étk Print Kft. által értékesített utazási csomagra, a részvételi díjra és az utazási szerződés feltételeire vonatkozóan a Megrendelő rendelkezésére bocsátott tájékoztatónak egyértelműen és pontosan tartalmaznia kell az utazási szerződés tartalmán túlmenően az alábbiakat: a) az utazási szolgáltatások lényeges elemei, így különösen aa) az úti cél vagy úti célok, az útvonal és a tartózkodás időtartama, időpontokkal megjelölve, valamint ha a szállás is az utazási csomag részét képezi, a csomagba tartozó éjszakák számának a megjelölésével, ab) a szállítóeszköz vagy szállítóeszközök jellemzői és kategóriája, az indulás és az érkezés helye, napja és ideje, közbenső megállók időtartama és helye, valamint a közlekedési csatlakozások, ac) ha a pontos időpont nem került meghatározásra, az indulás és a visszaérkezés megközelítő időpontja, ad) a szállás helye, főbb jellemzőinek megjelöléseivel és lehetőség szerint a célország szabályai szerinti turisztikai osztályba sorolása, ae) az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás (étkezési rend), af) a látogatások, kirándulások vagy egyéb, az utazási csomag teljes díjában foglalt szolgáltatások, ag) ha valamely utazási szolgáltatás csoportosan vehető igénybe, ennek megjelölése, valamint ha előre megállapítható, a csoport létszámának megjelölése, ah) ha az utas szóbeli kommunikáció útján vehet igénybe egyéb turisztikai szolgáltatásokat, annak megjelölése, hogy mely nyelven nyújtják az igénybe venni kívánt szolgáltatásokat, ai) annak megjelölése, hogy az utazás vagy üdülés alkalmas-e mozgásában korlátozott személyek számára, illetve az utas kérésére tájékoztatás arról, hogy az ő egyéni igényeit figyelembe véve alkalmas-e számára az utazás vagy üdülés, b) az Étk Print Kft. , illetve az utazási csomag utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén az utazásközvetítő neve, címe, telefonszáma, valamint - ha rendelkezik ilyennel - e-mail-címe, valamint arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az utassal szerződő fél utazásszervezői vagy utazásközvetítői minőségben jár-e el, c) az utazási csomag teljes díja adókkal együtt, és minden további díj, illeték és egyéb költség, illetve ha ezek a költségek ésszerű módon nem számíthatók ki a szerződéskötés előtt, akkor annak megjelölése, hogy milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utasnak kell viselnie, d) a fizetési feltételek, ideértve azt az összeget vagy a díj százalékban megadott azon részét, amelyet előlegként kell befizetni, valamint a fennmaradó díj rendezésének ütemezését, illetve az utas által fizetendő vagy biztosítandó pénzügyi biztosíték, e) az a minimális utaslétszám, amely az utazási szolgáltatás nyújtásának feltétele, valamint annak a határidőnek a megjelölése, amely alatt az Étk Print Kft. - az utazási szolgáltatás megkezdése előtt - a minimális utaslétszám el nem érése esetén az utazási szerződést felmondhatja, f) tájékoztatás az utazással érintett országok úti okmány- és vízumelőírásairól, ideértve a vízumkérelmek elbírálási idejének hozzávetőleges megjelölését, valamint az egészségügyi előírásokra vonatkozó tájékoztatást, g) tájékoztatás az utas felmondása esetén fennálló költségekről, illetve baleset, betegség vagy halál esetén a segítségnyújtás, ideértve a hazaszállítás költségeinek fedezetéül szolgáló fakultatív vagy kötelező biztosításról, h) az arra vonatkozó információ, hogy az utas az utazási csomag megkezdése előtt megfelelő bánatpénz, vagy adott esetben az Étk Print Kft. részéről felszámított egységes bánatpénz ellenében bármikor jogosult felmondani a szerződést, i) a Megrendelő külön kéréseit, melyeket az utazási szerződés megkötése előtt közölt az Étk Print Kft.-vel, amennyiben azokat ez utóbbi visszaigazolta. Az Étk Print Kft. az utazási csomagként értékesített utazás megkezdése előtt legalább hét nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, legkésőbb az utazási szerződés megkötésekor – köteles a megrendelőt (a b) pont esetében a kiskorú törvényes képviselőjét) írásban tájékoztatni a következőkről: a) az Étk Print Kft.-nek a megrendelő célállomásán található, magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselője (illetve ha az Étk Print Kft. ilyet biztosít, a csoport mellett a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt idegen nyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult utaskísérői feladatokat ellátó személy) nevéről, címéről és telefonszámáról, ennek hiányában arról a telefonszámról vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi a megrendelő számára az Étk Print Kft.-vel történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazásszervezőről, amelyhez a Megrendelő szükség esetén segítségért fordulhat, b) kiskorú külföldi utazása esetén a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehetőségéről, c) a Megrendelő által igénybe vehető biztosításokról, d) az útitervben szereplő közbenső megállók és csatlakozások idejéről és helyéről, valamint a megrendelő által elfoglalható helyre vonatkozó részletekről (pl. utas osztályok, hajón kabin vagy hálóhely, vonatos hálófülke). Az Étk Print Kft. fenntartja jogát, hogy az ajánlatban foglaltaktól eltérjen, hogy a változásokat az utazási szerződés megkötése előtt a megrendelővel igazolható módon közölje. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötését követően az utas által fizetendő teljes részvételi díj egyoldalúan nem emelhető, kivéve, ha a szerződés az Étk Print Kft. e jogát kifejezetten fenntartja, valamint rendelkezik a díjengedményről és tartalmazza a díjmódosítás kiszámításának módját. A díj emelésére kizárólag a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei, b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, kikötői illeték, repülőtéri illeték), vagy c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt kerülhet sor. Ha az (1) bekezdés szerinti díjemelés mértéke az utas által fizetendő teljes díj nyolc százalékát meghaladja, az utazási csomag elemének jelentős megváltoztatására, nem teljesítésére vonatkozó rendelkezések az irányadók. A díj emelésére - annak mértékétől függetlenül - kizárólag akkor kerülhet sor, ha az Étk Print Kft. erről legkésőbb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utast. A díjemelésről az Étk Print Kft. tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával, illetve a számítások feltüntetésével világos és közérthető módon tájékoztatja az utast. Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződés díjemeléséről rendelkezik, az utas díjengedményre is jogosult azon költségek tekintetében, amely az a)-c) pontjaiban foglalt költségeknek a szerződéskötést követően, de az utazási csomag megkezdése előtt bekövetkező csökkenéséből ered. Díjengedmény esetén az Étk Print Kft. jogosult az utasnak visszafizetendő összegből levonni a ténylegesen felmerült adminisztratív költségeket. Az utas kérésére az Étk Print Kft.-nek e költségeket igazolnia kell. Az Étk Print Kft. az utazási csomag megkezdése előtt - a díjmódosítás kivételével - csak akkor módosíthatja egyoldalúan az utazási csomagra vonatkozó szerződési feltételeket, ha a) az Étk Print Kft. a szerződésben fenntartotta az erre vonatkozó jogát, b) a változás nem jelentős, és c) az Étk Print Kft. a módosításról világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az utast. Ha az utazási csomag megkezdése előtt az Étk Print Kft. jelentősen megváltoztatja valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy nem tudja teljesíteni a különleges igényeket, illetve az utazási csomag teljes díjának több mint nyolc százalékkal történő emelésére tesz javaslatot, az utas - az Étk Print Kft. által megadott ésszerű határidőn belül - jogosult a) a javasolt változtatást elfogadni, vagy b) bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani. Ha az utas felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, és az Étk Print Kft. másik utazási csomagot ajánl fel, elsősorban azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot kell felajánlani. Az Étk Print Kft. indokolatlan késedelem nélkül, világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az utast a) a változtatásokról és az utazási csomag teljes díjára gyakorolt hatásról, b) arról az ésszerű határidőről, amelyen belül az utasnak tájékoztatnia kell az Étk Print Kft.-t a döntéséről, c) arról, hogy ha az utas nem ad választ a megadott határidőn belül, a szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik, valamint d) a felajánlott másik utazási csomagról és annak díjáról. Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződést érintő (2) bekezdés szerinti módosítás vagy a (3) bekezdés szerint az Étk Print Kft. által felajánlott másik utazási csomag alacsonyabb minőségű vagy értékű utazási csomagot eredményez, az utas megfelelő díjengedményre jogosult. Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződést a (2) bekezdés b) pontja alapján az utas felmondja és nem fogad el másik utazási csomagot, az Étk Print Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásától számított tizennégy napon belül visszafizeti az utasnak az általa vagy a nevében befizetett teljes díjat. Az utas a szerződés megszűnéséből eredő kára megtérítésére jogosult. Az utas az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatja az utazási csomagra vonatkozó szerződést. Ha az utas e bekezdés szerint felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetésére kötelezhető. Az utazási csomag megkezdését megelőzően az utas bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, - amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került - olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utas célállomásra való szállítását. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés e bekezdés szerinti felmondása esetén az utas az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet. Az Étk Print Kft. kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az utasnak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és az Étk Print Kft. a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott hatá- ridőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az utast: aa) húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén, ab) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén, ac) negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén, vagy b) az Étk Print Kft.-t elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utast a szerződés felmondásáról. Az Étk Print Kft. a fentieknek megfelelően megtéríti az utas által vagy nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj bánatpénzzel csökkentett értékét, vagy pedig az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat. Az utas részére való megtérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell teljesíteni. Ha valamely utazási szolgáltatás lényeges része az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott módon nem biztosítható, az Étk Print Kft. köteles az utas részére többletköltség felszámítása nélkül, lehetőség szerint a szerződésben meghatározottakkal azonos vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani az utazás folytatására, ideértve azt is, amikor az utast nem tudja a szerződésnek megfelelően visszajuttatni az indulási helyre. Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározottnál, az Étk Print Kft. köteles az utasnak megfelelő díjengedményt biztosítani. Az utas kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglaltaktól, illetve ha az utazásszervező által ajánlott díjengedmény nem megfelelő. Ha a szerződésszegés az utazási csomagra vonatkozó szerződés lényeges tartalmát érinti, és az Étk Print Kft. az utas által megszabott ésszerű határidőn belül azt nem orvosolja, az utas bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést követelhet. Ha a helyettesítő szolgáltatás nyújtása nem lehetséges, vagy azt elutasítja, az utas akkor is jogosult díjengedményre, illetve kártérítésre, ha felmondási jogát nem gyakorolta. Ha az utazási csomag az utas szállítását is magában foglalja, az Étk Print Kft. haladéktalanul, az utast terhelő többletköltség nélkül köteles az utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti közlekedési eszközzel gondoskodni az utas hazaszállításáról. Ha az utas utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, az Étk Print Kft. köteles utasonként - szükség szerint - legfeljebb három éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni. Ha az utasok jogairól szóló, az utas visszautazásához igénybe veendő közlekedési eszközre vonatkozó, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai ennél hosszabb időtartamot írnak elő, ez utóbbi időtartam alkalmazandó. Az utas díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve, ha az Étk Print Kft. bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utasnak róható fel. Az utas kártérítésre jogosult az Étk Print Kft.- től minden olyan kárért, amely az utast a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri. A kártérítést indokolatlan késedelem nélkül meg kell fizetni. Az utas nem jogosult kártérítésre, ha az Étk Print Kft. bizonyítja, hogy a szerződésszegés a) az utasnak róható fel, b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést az Étk Print Kft. ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be. Ha nemzetközi egyezmények korlátozzák az utazási csomag részét képező utazási szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, ugyanezek a korlátozások alkalmazandók az Étk Print Kft.-re is.

 

16. Vagyoni biztosíték

Amennyiben az Étk Print Kft. nem tesz eleget a megrendelők házhozszállítására vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor a megrendelő az igényének érvényesítése végett közvetlenül a Colonnade Insurance SA (1139 Budapest, Váci út 99.telefonszám: +3614601400) biztosítóhoz fordulhat . Egyéni megrendelők részére folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszámot az elutazás előtt átadott utas levél tartalmazza.

 

17.Az Étk Print Kft. tájékoztatja a megrendelőt, hogy a 2008. évi XLVII. (Fttv.) törvény alapján a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a jogszabályban meghatározott jogsértések kapcsán, amennyiben a jogsértés fogyasztót érint. Az 1997. CLV. törvény (Fgytv.) értelmében egyéb szerződéses rendelkezések megsértése értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. Az Étk Print Kft. és megrendelő kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen Általános Szerződéses Feltételekre a magyar polgári anyagi jog rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF, illetve az azzal összefüggésben megkötött utazási szerződéssel kapcsolatban felmerült jogi viták eldöntésére az általános jogszabályi rendelkezések szerinti hatásköre és illetékessége a magyar bíróságnak van. Külföldi illetékességű megrendelő esetén, joghatósága kizárólag magyar bíróságnak van.

 

Alulírott ………………………………….……  kijelentem, hogy az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés szerinti szerződéskötési előtti általános tájékoztatást megkaptam.

 

Dátum: ………………………………….………    Megrendelő/ Utasaláírása: ……………………………

 

Záradék:Alulírott ………………………………….…………………………………. kijelentem, hogy az ÁSZF 3.1. j) és 14.4. pontjára vonatkozóan külön is figyelemfelhívó tájékoztatásban részesültem és ezt követően azt kifejezetten elfogadom.

 

Dátum: ………………………………….………     Megrendelő/ Utas aláírása: …………………………

 

Alulírott ………………………………….…………kijelentem, hogy az Étk Print Kft. általános szerződési feltételeit megkaptam, azt átolvastam, értelmeztem és magamra nézve kötelezően elfogadom.

 

Dátum: ………………………………….………     Megrendelő/ Utas aláírása: ………………………

 

A felek között létrejött utazási szerződés kötelező adatai

Megrendelő neve: ............................................................ .................................................................., lakcíme: ...............................................................................................................................................

az utazás megnevezése,helye:.............................................................................................................

Időpont: ............................................................, pozíciószám: ............................................................,

Megrendeltszolgáltatások: ...................................................................................................................

a megrendelt szolgáltatások az Étk Print Kft-nak fizetendő teljesösszege: .........................................

kötbérmentes lemondási határidő:........................................................................................................

 

Alulírott ....................................................... ezúton nyilatkozom az Étk Print Kft. szervezésében lefoglalt utazással kapcsolatban a következők szerint: A 2011. január 1-től hatályos, többször módosított áfa-törvény 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni):

-nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe, vagy

-adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe,

-adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

 

Dátum: ………………………………….…

 

Nyilatkozat

Alulírott …………………………………………….., hozzájárulok ahhoz, hogy az Étk Print Kft. az általam megadott személyes adataimat kezelje a www.etkprint.hu és www.utazasfoglalas.hu weboldalon elérhető adatkezelési tájékoztató alapján. Kijelentem, hogy a tájékoztatót megismertem, megértettem. Tudomásul veszem, hogy ezen hozzájárulásomat visszavonhatom, korlátozhatom. Tudomásul veszem, hogy az Étk Print Kft. személyes adataimat harmadik természetes és jogi személynek továbbíthatja mind Magyarországon belül, mind azon kívül, akár az Európai Gazdasági Térségen belül, akár azon kívül, az utazási szerződés teljesítése érdekében.

 

Dátum: …………………………                      

 

Étk Print Kft. aláírása: ………………………          Megrendelő/ Utas aláírása: ………………………